Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Hobra pod palubkové podlahy

Na této stránce najdete:

1. Přednosti použití hobry pod palubkové podlahy
2. Jak hobru namontovat pod palubkové podlahy
3. Typy hobra desek vhodné pod palubkové podlahy

1. Přednosti použití hobry pod palubkové podlahy

therm nk

 • Speciální systém pod palubkové podlahy
 • Zvuková izolace (útlum kročejového hluku)
 • Tepelná izolace
 • Rychlá a snadná montáž
 • Ideální pro svépomocnou výstavbu
 • Suchá montáž (bez lepení, betonování, apod.)

2. Jak hobru namontovat pod palubkové podlahy

Použití desek:
Desky Hofatex THERM NK se používají jako podkladní vrstva pod palubkové podlahy. Desky se vkládají na pero a drážku do systémových lišt ze smrkového dřeva. Palubky se potom upevňují do lišt, které se však nedotýkají nosné konstrukce. Je tím zajištěna vynikající zvuková izolace proti šíření kročejového hluku (např. dupání, apod.)

MONTÁŽ:
Na hladkou, suchou a rovnou konstrukci se podél stěny uloží jedna řada desek (desky se přímo nedotýkají stěny). Následně se vloží na pero systémové dřevěné lišty a do nich se zasadí další řada desek THERM NK. Opět se zasadí lišty a tímto způsobem se opakovaně postupuje až do pokrytí celé plochy podlahy.

UPEVŇOVÁNÍ:
Desky leží volně na konstrukci, palubková podlaha se upevní do systémových lišt obvyklými způsoby (vruty, spony, hřebíky). Doporučujeme dilatovat desky po celém obvodu podlahy od stěn.

SPOTŘEBA SYSTÉMOVÝCH LIŠT:
1,7 m lišty na 1 m2 podlahy
Tloušťky a rozměry desek naleznete v sekci POHLAHY.

3. Typy hobra desek, které můžete použít pod palubkové podlahy:

 • Hofatex Strongboard – s vyšší pevností v tlaku pro více zatížené konstrukce podlah,
  tepelná i zvuková izolacestrongboard

Podklad pod plovoucí podlahy,
podložka pod plovoucí podlahy

Jako podklad pod plovoucí podlahu můžete použít HOBRA DESKY Hofatex. Mezi hlavní výhody patří snadná montáž, kterou zvládnete i svépomocí.

Přednosti:

 • Tepelná izolace
 • Zvuková izolace (tlumí kročejový hluk)
 • Rychlá a snadná montáž
 • Ideální pro svépomocnou výstavbu
 • Vhodné pod plovoucí podlahy

MONTÁŽ:
Na hladkou suchou a rovnou konstrukci se desky ukládají na sraz. Je možné klást na sebe až tři vrstvy desek (i různých tlouštěk). Vrstvy se kladou přes sebe navzájem křížem. Doporučujeme desky dilatovat od obvodových stěn (akustika).

Typy hobra desek, které můžete použít pod plovoucí podlahu:

 • Hofatex SN – tepelná i zvuková izolace, běžně v celkových tloušťkách od 12 do 57mm
 • Hofatex Basic – podložka pod nášlapnou vrstvu, tepelná i zvuková izolace, menší rozměr desek pro snadnější manipulaci
 • Hofatex Silent – tenké desky (6 nebo 8mm), kvůli malé tloušťce se používá spíše jako zvuková izolace
 • Hofatex Strongboard – s vyšší pevností v tlaku pro více zatížené konstrukce podlah, tepelná i zvuková izolace
Facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Montáž hobra desek
Návody pro montáž desek Hofatex najdete v sekci
Ke stažení