Proč tepelné izolace HOFATEX?

1. Ochrana v zimě

Tepelná vodivost dřevovláknitých desek (lD = 0,039 – 0,049 W / mK) minimalizuje tepelné úniky přes stavební konstrukce, čímž v zimních měsících výrazně přispívá k poklesu nákladů na vytápění.

2. Ochrana v létě

Nejvyšší tepelná kapacita ze všech běžně používaných izolačních materiálů (c = 2100 J / kg.K) zajišťuje tepelnou stabilitu objektů zejména v letních měsících. Jejich vysoká tepelně – akumulační schopnost zabraňuje přehřívání vnitřních prostor a umožňuje dosáhnout fázový posun teplot až o 7-13 hodin (pozn. jiné izolační materiály max. 3-4 hodiny!).

3. Ochrana před hlukem a tvarová stálost

Díky vyšší hustotě (ρ = 150 – 260 kg/m3) dokáží dřevovláknité desky efektivně snižovat nežádoucí hluk, který se šíří přes svislou nebo vodorovnou konstrukci. Jejich hustota zajišťuje tvarovou stálost a kvalitní zaizolování nepodléhá degradaci.

4. Paropropustnost

Dřevovláknité desky jsou difúzně otevřené. Nízký faktor difuzního odporu (μ = 5) zabraňuje kondenzaci vodních par v konstrukcích, čímž pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu a současně umožňuje stěnám a střešním plášťům “dýchat”.

5. PEFC certifikované

Dřevo na výrobu dřevovláknitých desek pochází z trvale udržitelně obhospodařovaných lesů a kontrolovaných zdrojů (PEFC/23-31-11).

6. Ekologie a zdravotní nezávadnost

Výrobce desek společnost Smrečina Hofatex jako první mezi evropskými výrobci začala používat k lepení jednotlivých panelů ekologické škrobové lepidlo. Výroba se skládá z ekologické vstupní suroviny, mokrého procesu výroby s použitím elektrické energie a páry (vyrobené z obnovitelných zdrojů spalováním biomasy) a škrobového lepidla. Právě proto se dřevovláknité desky řadí do skupiny ekologických izolací šetrných k životnímu prostředí i k lidskému zdraví. Jsou plně recyklovatelné, mohou být spalovány nebo bezpečně kompostovány.

7. Požární odolnost

Dřevovláknité desky Hofatex se řadí do třídy hořlavosti E (dle EN 13501-1). Při požáru povrch desek zuhelnatí, čímž se zamezí šíření požáru směrem dovnitř konstrukce. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost celých konstrukcí (skladeb), která je schopna v případě dřevostaveb odolávat až 90 minut při interiérovém a 120 minut při exteriérovém požáru.

8. Prostorová úspornost

Při stejném vnějším rozměru stavby získá investor při dřevěné rámové konstrukci s použitím dřevovláknitých desek více obytné plochy než v případě klasické zděné stavby. Na půdorysu 10m x 10m poskytuje plášť na bázi dřeva, se stejnými tepelně izolačními parametry o 10 m2 více obytné plochy.

9. Energetická úspornost

Vlastnosti dřevovláknitých desek umožňují stavět objekty a konstrukce s minimálními energetickými ztrátami a jsou ideálním materiálem na stavbu nízkoenergetických a pasivních domů v době neustálého růstu cen energií.

10. Rychlá a nenáročná montáž

Dřevovláknité desky Hofatex lze řezat běžnými elektrickými řezacími nástroji používanými na řezání dřeva a dřevěných výrobků – například elektrická okružní pila s odsáváním nebo elektrická přímočará pila s vhodným pilovým lisem. Tenké desky lze řezat i pilovité nožem. K upevňování do dřevěné rámové konstrukce se používají nastřelovací spony nebo rozpěrné kotvy s plastovými talířky. V případě masivních konstrukcí se desky upevňují šrouby nebo rozpěrnými kotvami. Dřevovláknité desky lze omítat nebo obkládat. Jejich aplikací ušetříte čas i náklady.

11. Rozsáhlé možnosti použití v rámci staveb

Dřevovláknité desky Hofatex lze použít v rámci celého obalového pláště stavby, ale i v rámci interiéru na dodatečné zaizolování stropů, opláštění příček, jako obklad stěn, ale i jako podhledové desky. Tradiční a nejstarší aplikací dřevovláknitých desek je jejich využití v podlahových systémech – tzv. Hobra desky.

12. Program ZELENÁ ÚSPORÁM

Řada materiálu je registrovaná v seznamu výrobků a technologií programu Ministerstva životního prostředí Nová ZELENÁ ÚSPORÁM.