Hofatex TopTherm

Univerzální izolační deska s vysokou pevností v tlaku, která je speciálně vyvinutá pro konstrukce, které potřebují výborné izolační a akumulační parametry a mají vyšší požadavky na pevnost v tlaku. Tato deska se vyrábí v tloušťkách 40, 60, 80, 100, 120 mm. O rozměru 580×1800 mm a objemové hmotnosti 145 Kg/m3.

Použití

  • Nadkrokevní a podkrokevní izolace
  • Pod fasádu s provětrávanou mezerou a obkladem
  • izolace do podlah